سوالات آزمون دو گزینه‌ای هستند و کافی است که شما یکی از گزینه های بله یا خیر را انتخاب کنید.

نتیجه‌ی آزمون شما توسط کارشناسان ما بررسی می‌شود و به افرادی که نمره‌ مورد نیاز را کسب کنند، یک جایزه‌ ویژه (250.000 تومان تخفیف دوره فروش اینترنتی ملک) تعلق می‌گیرد.