شزوما در مطبوعات

خبرگزاری‌ها و مطبوعات

خبرگزاری‌ها و مطبوعات

شزوما در مطبوعات بزرگ ایران

آکادمی شزوما به مدیریت استاد محمدرضا شایگان، یک مرجع بین المللی فارسی زبان، برای آموزش مشاوران و مدیران املاک، آموزش سرمایه‌گذاران، آموزش سرمایه‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.