خبرگزاری‌ها و مطبوعات

خبرگزاری‌ها و مطبوعات

شزوما در مطبوعات بزرگ ایران

آکادمی شزوما به مدیریت استاد محمدرضا شایگان، یک مرجع بین المللی فارسی زبان، برای آموزش مشاوران و مدیران املاک، آموزش سرمایه‌گذاران، آموزش سرمایه‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.

محمدرضا شایگان، دکترای مدیریت عالی کسب و کار، خالق روش تدریس شزوما به‌معنی مهندسی معکوس یادگیری و عضو رسمی و مورد تایید نخبگان آسیایی سازمان جهانی مدرسان و سخنرانان حرفه‌ای است.