نگران ضرر در بازارهای سرمایه‌گذاری هستید؟

با ثبت‌نام در  چالش ۵ روزه سرمایه‌سازی 

رویای خود را برای داشتن یک زندگی شاد و آرام به واقعیت تبدیل کنید.

چالش 5 روزه سرمایه سازی
$99.99
مدرس: استاد محمدرضا شایگان
مدت زمان دوره: پنج جلسه
نوع برگزاری: ویدئو ضبط شده + لایو اینستاگرام

 395/000 تومان  
99/000 تومان

ثبت نام در چالش