در این ویدئو کوتاه یک استراتژی به شما آموزش داده می‌شود که چطور می‌توانید با افرادی که شما را نمی‌شناسند تعامل کنید، اعتماد آن‌ها را به دست آورید و چگونه آنها را به مشتری وفادار خود تبدیل کنید.