در این ویدئو با یک اصل کلیدی آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کند که بتوانید بحران را مدیریت کنید.

از انجام دادن کاری نترسید و دیگران را از انجام کارهای مثبت و بزرگ نترسانید.

حتما این ویدئوی کوتاه را مشاهده کنید.